USŁUGI

Służba ochrony

Jest to jedno z najbardziej tradycyjnych, konsekwentnie poszukiwanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które oferujemy.

Możemy wyznaczyć umundurowany personel do utrzymania widocznej obecności zabezpieczeń w dowolnym miejscu. Może to obejmować ochronę sklepów, budynków publicznych, urzędów państwowych, zakładów przemysłowych i innych.

Nasi specjaliści i zespoły zajmujące się bezpieczeństwem wykonują obowiązki strażników na całym świecie. Wszyscy agenci podlegają kompleksowej kontroli i szkoleniom, aby zmaksymalizować Twój spokój ducha.