TEAM

Irek

Irek zdobył nieocenione doświadczenie dzięki pracy w najtrudniejszych środowiskach świata. Planował i wykonywał złożone zadania ochrony kadry kierowniczej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Był rozmieszczany w całej Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Południowej przy różnych zadaniach o wysokim i niskim profilu. Jest niezwykle biegły w analizie misji, rozwiązywaniu problemów i ograniczaniu bezpieczeństwa planowania i wdrażania. Irek dostarcza aktualne, dokładne informacje na temat "zagrożenia" w oparciu o dokładną analizę - nawet pod dużą presją i ograniczeniami czasowymi.

Irek spędził ostatnie dwie dekady na budowaniu i kształtowaniu relacji z prywatnymi klientami i ich doradcami, pracując w wewnętrznym sanktuarium wielu prywatnych rodzin. Jego poprzednie role były świadectwem zaufania tak wielu rodzin pokładanego w nim: miał za zadanie chronić najcenniejszą część ich życia – w tym ich dzieci.