TEAM

Michael

Michael jest doświadczonym expertem w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Były żołnierz elitarnej Brytyjskiej jednostki SAS i Pułku Spadochronowego, pracował, prowadził i szkolił zespoły w najbardziej nieprzyjaznych środowiskach na świecie.

Kierując się prawdziwym instynktem ochrony i inspirowania, Michael nabył wyjątkowy poziom umiejętności i wiedzy. Pozwala mu to chronić ludzi, miejsca i zasoby w najbardziej ekstremalnych okolicznościach.

Z ponad 40-letnim doświadczeniem we wszystkich aspektach bezpieczeństwa (w zadaniach wojskowych i komercyjnych), Michael jest bardzo biegły w formułowaniu i realizacji strategii bezpieczeństwa. Może prowadzić nadzór, kierować polityką zarządzania ryzykiem, koordynować codzienne operacje bezpieczeństwa i szkolić innych w procedurach bezpieczeństwa.

Michael i jego metody wysokiego nacisku na detale, pmagala mu napędzać zmiany i zarządzać projektami — atrybuty, które sprawiły, że odniósł sukces w całej swojej karierze bezpieczeństwa.

Michael nadal czepie przyjemnosc z podajmowania nowych wyzwan. Zawsze jest gotowy i otwarty na udoskonalenie i dostosowanie swojej wiedzy do zmieniających się zagrożeń na świecie.